Poskytované služby

 • Zaměření stávajícího objektu, geodetické zaměření pozemku
 • Architektonická studie atypického objektu, odborný odhad nákladů (DNS)
 • Návrh stavby ve standardu dle principu Feng Shui
 • Zafinancování stavební akce s jedním z nejnižších úroků
 • Projektovou dokumentaci pro vydání Územního rozhodnutí DUR
 • Inženýring Územního řízení pro vydání Územního souhlasu
 • Projektovou dokumentaci pro Stavební řízení stupně DOS a DSP včetně profesních projektů ZTI(vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace s bleskosvodem), statického posudku stavby, energetického štítku a požární bezpečnosti stavby
 • Inženýring Stavebního řízení/ Ohlášení stavby pro vydání Povolení stavby
 • Položkový rozpočet stavby (plný a slepý)
 • Tender zhotovitele stavby
 • Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby DPS včetně profesních projektů: ZTI (vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace s bleskosvodem), staticlého posudku stavby
 • Autorský dozor při výstavbě
 • Inženýring Kolaudace stavby

Dále

 • Zjednodušenou dokumentaci stavby
 • Dokumentaci k odstranění stavby
 • Poradenskou činnost při koupi stavby
 • Realitní činnost
 • Poradenskou a konzultační činnost
 • Měření radonového indexu
 • Inženýrskogeologický a hydro/geologický průzkum
 • Geodetické zaměření
 • 3D tisk