O nás

Jsme projekční kancelář, která se více jak 10 let zabývá projekční činností a návrhy staveb v oboru pozemních staveb. Veškeré dokumentace zpracováváme v souladu s aktuálním stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy.

Provádíme komplexní projekční a inženýrskou přípravu staveb pro investory soukromého a veřejného sektoru včetně zajištění profesních projektů a inženýringu dotčených orgánů státní správy i soukromého sektoru pro vydání stavebního povolení.. tzv. Na klíč.

Investora provedeme všemi etapami od přípravy stavby a počáteční úvahy, zajištění financování, návrhu stavby, projektů, položkového rozpočtu, výběru zhotovitele, autorského dozoru při výstavbě, až přes kolaudační řízení k předání stavby k užívání. 

Zajišťujeme i návrh stavby ve standardu dle principu Feng Shui

Specializujeme se na novostavby a stavební úpravy a obnovu stávajících staveb

Technickou podporu všech výrobních nástrojů expresně zajišťuje EXPRES SERVIS APPLE